Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Doradztwo biznesowe

BEZPŁATNE DORADZTWO BIZNESOWE W OPN-T

 

DLA KOGO?

Oferta indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz osób i przedsiębiorstw planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora biotechnologicznego OPN-T.

ZAKRES USŁUGI:

Moduł 1: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Moduł nr 2: FINANSE W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Moduł nr 3: PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Moduł nr 4: FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE INICJATYW PRZEDSIĘBIORSTW TYPU STARTUP

Moduł nr 5: SPRZEDAŻ I MARKETING W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Moduł nr 6: ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI I ZARZĄDZANIE CZASEM W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ORGANIZACJA DORADZTWA:

Doradztwo w ramach modułu 1 adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw - lokatorów OPN-T.

Doradztwo w ramach modułów 2-6 adresowane jest do przedsiębiorstw - lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora Biotechnologicznego OPN-T oraz osób i przedsiębiorstw planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości lub Inkubatora Biotechnologicznego  OPN-T.

 Realizacja doradztwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez osoby i przedsiębiorstwa.

Miejsce i czas realizacji doradztwa: w dni robocze, w godz. 8.00-16.00, w salkach konferencyjnych w budynku B1 OPN-T (Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 14).

Usługa doradztwa jest usługą bezpłatną. Doradztwo świadczone jest w ramach pomocy de minimis.

Formularz zapotrzebowania na doradztwo:  Pobierz

 

 

Doradcy

Izabella Raniszewska

Izabella Raniszewska jest rzecznikiem patentowym i działa jako  zawodowy pełnomocnik w sprawach własności przemysłowej na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych, czyli ustawy korporacyjnej

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego nabyła po  ukończeniu studiów wyższych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i odbyciu 3 letniej aplikacji rzeczniowskiej na warunkach określonych w ustawie, zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną,  złożeniu ślubowania  i wpisaniu na listę rzeczników patentowych.. pod nr 1937.

Jako rzecznik patentowy jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od 1979 roku. Podstawowe zadania to kompleksowa pomoc twórcom rozwiązań  w zakresie zasad związanych z patentowaniem, oceną i ochroną rozwiązań dot. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Występuje jako doradca i pełnomocnik procesowy przed Urzędem Patentowym RP

 

 

dr Piotr Szamrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania.  Stopień doktora uzyskany na  Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – ze szczególnym uwzględnieniem polityki wspierania sektora MSP, konkurencyjności przedsiębiorstw, polityki regionalnej i programów pomocowych Unii Europejskiej.  Prowadzi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wykłady i ćwiczenia z nauk o organizacji, zarządzania projektem, przedsiębiorczości oraz zarządzania procesami. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu studiów wykonalności projektów dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertem i konsultantem w samorządach terytorialnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych.