Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.

 

Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., będziesz mógł wybrać miejsce, w którym eksperci pomogą Ci rozwinąć Twoją innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbędą się odrębne cykle inkubacji.

 

 Lista rankingowa pomysłów na biznes zgłoszonych do platformy startowej HUB of TALENTS: Ranking_Hub_of_Talents.pdf

Czy Platforma startowa jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

- nie ukończyłeś (-aś) 35 lat,

- masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej,

- marzysz o zbudowaniu własnej firmy,

- zarejestrujesz spółkę na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego.

 

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Platformie?

- udział w innowacyjnym, kompleksowym programie akceleracyjnym, oferującym szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,

- udostępnione przestrzenie do pracy biurowej,

- przynależność do budowanej sieci powiązań młodych przedsiębiorców z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu,

- przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego Twojego produktu lub usługi,

- mając dopracowany innowacyjny produkt/usługę i przygotowany model biznesowy, będziesz mógł/a ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: startupplatforms.gov.pl

 

1. Regulamin Projektu Hub of Talents - pobierz

2. Umowa inkubacji - pobierz

 

 

Informacji o programie udzielają:

 

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

 

Magdalena Ben-Rynkiewicz

tel.: +48 89 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl

 

Agnieszka Kawka

tel.: +48 89 612 05 04, e-mail: a.kawka@opnt.olsztyn.pl