Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

EKOPLAN

Projektowa – planowanie przestrzenne

EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna to zespół doświadczonych specjalistów, którzy swoje kompetencje zdobywają przy realizacji wielu znaczących i innowacyjnych projektów. Pracownia bazując na doświadczeniu przełamuje utarte schematy, przywiązując wagę do szczegółów i zachowując wyjątkową rzetelność realizowanych projektów. Firma EKOPLAN cechuje się indywidualnym podejściem i wychodzi krok naprzód tworząc nową jakość przestrzeni.

Biuro zlokalizowane zostało w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym świadcząc usługi dotyczące m.in. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowań środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko. Realizujemy najbardziej zaawansowane Systemy Informacji Przestrzennej przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. Pracownia współpracuje zarówno z urzędami jak i klientami indywidualnymi i biznesowymi.