Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

SEMINARIUM BADANIA, WYMAGANIA, CERTYFIKACJA

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny wraz z firmą RiskCe z Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego zapraszają na „Seminarium Wymagania Badania Certyfikacja”.


Seminarium obejmuje praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat zgodności produktów z oznakowaniem CE , Dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia, badaniami produktów oraz współpracą z organami nadzoru rynku.

Program seminarium:
1. Obowiązki producenta, importera i dystrybutora wynikające z polskiego wdrożenia
dyrektyw nowego i globalnego podejścia – Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE
2. Procedury oceny zgodności – Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS
3. Zasady oceny zgodności oraz wymagania dokumentacyjne dla potwierdzenia jakości
i bezpieczeństwa wyrobów - Maciej Łopusiewicz, jednostka notyfikowana TÜV
Rheinland
4. Normy a prawo. Sposoby powoływania norm w przepisach prawnych – Artur
Staśkiewicz, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego
5. Zasady systemu normalizacji dobrowolnej – Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac
Normalizacyjnych
6. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku – Włodzimierz Łabanowski,
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie
7. Bezpieczeństwo produktów w UE – Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS
8. Jak uczestniczyć w normalizacji? Korzyści – Michał Zimmer, Kierownik Sektora Elektroniki
9. Informacja o normach i dokumentach normalizacyjnych w Internecie i nie tylko.
Jak i gdzie znaleźć właściwe informacje o normach – Wojciech Mazurek, Główny
Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych
10. Ile norm mieści się w jednym produkcie? – Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE

Rejestracja: https://seminariumwbc.evenea.pl/

Więcej informacji.